ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Servisné zásahy vykonávame nielen v Bratislave a okolí,
ale aj po celom Slovensku.

 
 

Pravidelná údržba Vás zbaví starostí!

Pravidelná starostlivosť Vám umožní vyhnúť sa zbytočným výdavkom, ktoré Vás čakajú v prípade, že sa o svoju tlačiareň starať nebudete. Naša spoločnosť disponuje tímom odborne zdatných servisných technikov, čo nám umožňuje poskytovať kvalitný servis na všetky typy kancelárskej a výpočtovej techniky. Tým Vám vieme zabezpečiť bezproblémový chod Vašej kancelárie.


Cenník servisných služieb

Cenník servisných služieb vám radi pošleme na vyžiadanie.

Záručný a pozáručný servis

Medzi zariadenia, ku ktorým vám vieme poskytnúť záručný aj pozáručný servis, patria kopírovacie stroje, multifunkčné tlačiarne, tlačiarne a faxy, ako aj iná kancelárska technika.

Taktiež vieme našim klientom zabezpečiť inštalácie zariadení, softwarov, ako aj správu serverov a sieťových zariadení.

Servisné zásahy vykonávame nielen v Bratislave a okolí, ale aj po celom Slovensku.

Individuálne servisné zmluvy

Tieto zmluvy uzatvárame pre prípad špeciálnych a nadštandardných požiadaviek zákazníka. Zmluvy sú viazané na konkrétne zariadenia, v prípade požiadavky na čo najkratšiu servisnú odozvu, alebo pravidelných profylaktických údržieb či individuálnu požiadavku na servisnú starostlivosť s daným klientom. Bližšie informácie vám radi poskytnú pracovníci obchodného oddelenia.

Servisné zmluvy poskytujeme aj na starostlivosť o výpočtovú techniku. V tomto ohľade si môže zákazník vybrať, ktoré zariadenia budú zahrnuté do nami poskytovaných programov.

Zabezpečujeme servis